האסיפה השנתית של העמותה לשימור בנימינה

לשוניות ראשיות

העמותה לשימור בנימינה
מועמדים לועד המנהל
יובל חלמיש
כרמלה הכהן
נורית שסקין
שרה גולדשטיין
דורית אריזון
מוקי לרנר
סמדר זילבר
רוחלה ברקאי (בוים)
מתוקה מחנאי
עמנואל קאופשטיין
אורית כפרי כהן
מוטי הררי
רועי בן אשר
אילנה ארנוב
אלי אלוביץ
אשר דהאן

נורית הנכדה של ארנס, שהיהנלו משק חקלאי ליד בנימינה.
איתי ויסברג - לופו ואביבה פליס. להודות להם.
כדי לתחזק צריך לקיים את עצמו. לא רק כסף חיצוני.
מאחוריי יושב עופר עם שפם.
פינקי ביקש שאמלא את מקומו בהובלת העמותה. אחרי שנתיים ביקשתי שנמצא מישהו שיכול לתת לזה יותר. אחרי חודש אמר - מתוקה מחנאי. בשנתיים האחרונות לקחה למקומות אחרים. עובדת רק עם מתנדבים. כל הזמן לרדוף אחריהם ולעודד אותם. ובכל זאת נעשו דברים נפלאים. לשלוח בריאות לאביבה פליס ויצחק איציק לופו.
עשינו קפיצה גדולה - הבית של העמותה בית ראשונים שעובר שיפוץ יסודי.
פינקי לפני שנה וחצי הרים מליון וחצי שח ואז התחלנו. חלונות גג והנגשה. ועדת ההנצחה12/9/2017 אישרה הקצבה למיזם בבנימינה בכפוף למימון מקביל שגויס על ידיכם של מיליון שח.
ועדת ההיגוי של תוכנית מורשת אישרה הקצבה למשכן אהוד מנור - מעשה שימור - 750 אלף שח - בכפוף למימון מקביןל שיגוייס על ידיכם בסכום של 2 מיליון.
איתי - מקווה שעוד 4 חודשים נגייס אפילו קצת יותר מזה.
רק לעלות לישיבה זה הישג ולהשיג הקצבה זה הישג אדיר. יש פה נציגה מהמועצה לשימור אתרים.
יש צוות שעובד על ארכיון וכרגע זה מתקדם. כשיהיה מקום לשבת מקווה שנגייס כמות יפה של תושבים ויש לנו תוכנה מיוחדת. תמונות מסמכים ופרוטוקולים.
אגודת איכרי בנימינה גם תרמה 50 אחוז מהסכום כדי לממן את השילוט ואנחנו לקראת תוכנית אב לשילוט.
ספספלים ליד קברו של פינקי זל. עמית צור כהן ספסלים שהוצבו לכבוד יום הולדתו ה90.
עוסקים בהדרכות. בבית ראשוניםמכרגע לא רלוונטי, בפסח בצעדת בנימינה. וגם לפי פניה. בית הספר, נחל תנינים, זרעוניה.
תודות למועצה שלמשך שנים היה קשה לקבל תמיכה בעזרה וכח אדם וב4 שנים האחרונות יש קשב והיענות. למתנס שעושים איתם פעולות משותפות.
אגף מורשת במשרד ראש הממשלה ראובן פינסקי
לקבוצת נחל תנינים
בנימה אישית. אני מתחילת שנות ה90 הייתי חבר הנהלה וב4 שנים האחרונות ממ יו"ר. העמותה יקרה לי. ומרגיש שגם נתרמתי. הגיע הרגע לצעירים וחדשים וגם זמני לא מאפשר לי לתת.
מיזם ישראל נגלית לעין - בשבועות הקרובים נעלה 5 אלבומים ב-יד בן צבי. מש' כהן עמיצור, ההורים שלי, לאורר, קופשטיין, לפר.
להודות לקהילת בית אל שעושים שם עבודות בהתנדבות - הגג והריצוף.
מוטי קירמאייר - בית כנסת העביר לעמותה חוברת שימור. מה נעשה בעניין הזה?
בסמוך לבית ג'ודקוב, יש מבנה יפה, לאחרונה מקימים גדר, האם נערך דיון לשימור המבנה?
המבנים שרשומים לשמיור בנכסים פרטיים, הפעולה נעצרת על לדיון בועדהוך העמותה / ועדה העמותה. דורשים שימור החזית.
בזכרון ובבת שלמה יש מצב שעצרו בנייה לנכס.
אחוזי בנייה נותנים.
המהנדס מייד עוצר את זה.
אורית- לא נערך דיון במסגרת העמותה לשימור אתרים. ארחיב - ואני מסיימץ את תפקידי בועדת ביקורת. א' - נעשה בהמשך - תקנון העמותה הסעיף הראשון כתוב - שימור ושיחזור עבר המושבה - שימור פיזי. כשבחדרה נשרפו בניינים מהרשימות לשימור. והרבה מהתקנון שלנו מתבסס על התקנון של העמותה בחדרה.
שימור ושיחזור פיזי. ספרים ותיעוד זה יפה אבל להראות דברים שישנם אחרת זה לא אותו הדבר. יש לנו המון אתרים מיוחדים לשימור וצריך לפעול לעשוץ את זה. בתחום הזה לא הצלחנו לעשות את מעשי השימור. וישנה רשימה לא קצרה של בניינים ועצים. וחייבת להעשות עבודה. לעדכון הרשימה ולבדיקה מסודרת. כולל בעלויות. ולהגיש לאישור במועצה . שי לזה משמעות.
העמותה לשימור אתרים היא לא הועדה לשימור של המועצה בנימינה. זה לא אותו גוף. רונן וזיו רכלבסקי הם נציגים או נבחרים של המועצה כגוף סטטוטורי. זו הועדה של המועצה. העמותה היא גוף עצמאי לחלוטין שבכוונה היו"ר הוא אותו יו"ר.
כשהנושא הזה עלה - אנחנונשכנים ולא התנגדנו לבית שנשאל עליו ונמנעצי מלטפל כי אני שכנה. אבל הבית הזה נמצא ברשימה אך לא נידון בעמותה. ובמועצה כן נקבע לשימור חזית ולתיעוד ואנחנו כעמותה לא יודעים.
רונן - אני הייתי עם עמנואל קופשטיין 3 פעמים אצל המהנדס ועלה לועדה לתכנון. קיבלו היתר בניה ועכשיו על חלב שנשפך. ובתקציב הדל אין תקציב לתיעוד של מבנים.
אורית - תריכה להיות ועדה שלא נאבד את מגדל המים. ועל זה פניתי כבר לפני כמה שנים. ועדה מסודרת שעובדת מול המועצה. להביא יועץ שימור איש מקצוע מהנדס.
נעמה נעמן מזרחי מנהלת מחוז חיפה גליל מערבי המועצה לשימור אתרים- רוצה להגיב במשפט קצר.
הנושא השתנה.
בנצי הורוביץ - להציג דוח כספי.
המחזור הכספי 22 אשח. 12 מהמועצה והשאר תרומות. נשאר רווח - 14 אשח.
הדוח אינו משקף את הפעולות - מקווה שיהיה מחזור כספי גדול יותר של תרומות ופרויקטים שיעשו דרך העמותה ויהיה לזה ביטוי בדוח הכספי.
מבקש למנות את בנצי לרואה חשבון - יש אישור.
יו"ר ועדת ביקורת בחתונה. אורית תקריא.
אורית - רוצים להודות למתנדבים.
תקציב דל מאוד. מהמועצה ודמי חבר. יש למצא עוד מקורות.
מספר חברי העמותה לא גדל. יש לחשוף.
מתחם בית הראשונים על כך ברכה.
הבאר עומדת ערומה שמהווה פח אשפה לצבא. חייבים לגדר את המתחם.
בית בצלאל ליו גל שנה בדוח הועדה ואין כל חדש בשימורו.
לנוכח המצב, העמותה חייבת לפעול למען שימור פיזי שהזמן אינונפועל לטובתם. ביחד עם הועדה של המועצה וההנדסה ביישוב.
לייעוץ ארוני, ייעול וקבלת תקציבים.
מרוץ בנימינה משכו קהל.
ישראל הנגלית לעין לא בקצב המצופה.
תודה לרכזת מרגרט לוי.
הדוח מאושר וגם ניהול תקין. בצער נפרדנו מפינקי. נאחל הצלחה לאיתי ויסברג יבדל לחיים ארוכים.
פנחס כתריאל, יחיעם אלטשולר ואורית כפרי-כהן.
אסנת שפיר, יו"ר ועדת בחירות, להסביר על התהליך.
אסנת- 11 לועד העמותה ו3 לועדת ביקורת.
לועדת ביקורת יחיעם אלטשולר ביקש. ועוזי ברזילי.
אנשים ששילמו הערב ועדיין רוצים להצטרף לועד העמותה, זה הזמן לעשות את זה ונוסיף אותם על הלוח.
טעויות של מי שסימן יותר מ11 אז אלו יהיו טפסים פסולים.
=====
אני גרה ברח הכרמל 85 וניסחנו חוות דעת שישנלעשות תיק תיעוד ולעמוד בהחלטות. הדברים לא קרו. פנינו לועדה שומרוןה ולמועצה. הם שיחזרו חזית במקום חלופי במגרש. ועכשיו נותר רק לוודא שההחלטות מבוצעות.
מוטי - רשאי בעל הנכס לקבל תוספת אחוזי בניה.
חשוב להגיד שיש היתר הריסה בלי שהדברים התבצעו.
תודה לנמצאים ותענוג לעבוד איתכם. החדשות המשמחות זה שהמדינה מתעניינת בבנימינה. ולראייה המורשת, גבעת הפועל, בית הראשונים.
בגלל תקלות טכניות אין מצגת - תראו בהמשך. איפה נמצאים? לקראת סיום המעטפת. מכניסים חלונות. ונכנסות לעבוד אוצרות. היו 4 הצעות. ונבחרו 2 וקיבלנו פידבק מה עדיף עליהם. ענבר דרור לקס - מוזיאון העיר היסטוירה חיפה, וליאת מרגלית שהיא אוצרת במגדל דוד. ומרכז מבקרים פקיעין. תעבודנה ביחד כצוות.
דברי הספד לפינקי. שחשובה הייתה לו ההנצחה. "כל עוד אני ראש המועצה, לא יחסר לעמותה שקל", אמר.
חיה מן - לדבר על התמונות בתערוכה.
חיה - תערוכה 90 שנה לבית ספר אשכולות. ראשית המיקום. עוברים 600 תלמידים אז אי אפשר חפצים. ודבר שני התקציב הדל. ודבר נוסף היה החומרים. הארכיון בדיוק סגר את שעריו. למרות שהיו סרוקות, רמת ואיכות הסריקה נמוכה. חפצים גם אוחסנו. פנינו לציבור בבנימינה. ההיענות הייתה דלה מאוד. נאלצנו לקושש חפצים מבתי ספר בסביבה.
דבר נוסף - התערוכה הייתה מיועדת לתלמידי בית הספר כדי לייצר גאוות יחידה של תלמידי בית הספר בבית הספר הזה. לחדד את הייחודיות של אשכולות מול שאר בתי הספר.
נקדיש ל-50 שנה הראשונות לבית הספר, בהן שונה שם בית הספר מ'עממי' ל'אשכולות'. מבחינת התלמידים - ראיונות של בוגרים, בעיקר פורצי דרך. שימשיכו עכשיו. וחלק מהתהליך היה לחדד את הלוחות כחלק מהמשוב והדינמיקה כדי לקבוע את הייחודיות של בית הספר.
הנהלת בית הספר ביקשנו לייצר ציר זמן. ולמרות הקושי יצרנו ציר זמן שמתחיל בתחילת פעילות הברון בבית הספר. 3 רבדים - לאומי, הברון רוטשילד, ויישובי בהקשר מערכת החינוך ובית הספר. החומרים נאספו מהארכיב הציוני, עיתונות, ספר היובל לבנימינה.
כדי לעניין את התלמידים, עשינו איתם השוואה בין מה שהיה אז לבין מה שהיום קורה. וגם למקור השם אשכולות. מקצועות הלימוד אז ועכשיו.
טרם נעשה עבודה מול 'חדר המורים' - צוות בית הספר לדורותיו. במהלך השנה-שנתיים הקרובות. תמונות מחזור לא מצאנו את כולן. אין מקום בתערוכה שנועדה לתלמידים, זה לא רלוונטי. יועלה לאכיב בית הספר. לא אני מחליטה.
אמרנו - אם מותר להלוות בשביל להקים פרדס, מותר להלוות בשביל לשלם בשביל חינוך. גם אם היו לנו חילוקי דעות עם אגף החינוך. 'ספר היובל ה30 של בנימינה' - האיכר זילבר.המשורר יהודה עמיחי היה מורה מתלמד כאן בשנת 1947 לשבועיים. יחד עם חברתו שנקראה רות. בספרו הראשון שלא ידעו איפה נכתב, התגלה שנכתב בפכאן בפנקס שנקרא 'ימי בנימינה'. ומכאן הם עוברים לחיפה והוא מציע לה נישואין. 'אהבנו כאן והכל אהבו אותנו'

הוסף תגובה חדשה

Filtered HTML

  • Project issue numbers (ex. [#12345]) turn into links automatically.
  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Link to a local node by title
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • תגיות HTML מותרות: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><span><h2>
  • <time /> is replaced with the current time.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
CAPTCHA
השאלה הזו נועדה לבדוק האם את:ה אנושי:ת, וכדי לחסום תוכנות למילוי ספאם אוטומטי
Fill in the blank.