גן המצפה

סיכום אסיפת מרץ בנחלת בנימינה ובשכונה הותיקה, 16/3/2014

רשימת משתתפים
מנסים לבדוק מערכת סיטיקוננקט לדיווח מפגעים מהנייד

בעיות בגן המצפה:
שמן לעץ של המתקנים ושל הספסלים
סופיות פלסטיק לעמודי הגדר
הדשא ממוקד כבד. אין השקייה. יש קוצים כבדים שנדבקים לכלבים ברגליים

יש איזור ניפוץ בקבוקים. זכוכיות.

חסר לייסט על הפלטפורמה האמצעית. ושוב עץ יבש.

בקיצור, זכוכיות+קוצים+מוקשים, ביחד, הופכים את הגן לבלתי שימושי להורים עם ילדים קטנים.

Subscribe to גן המצפה