נהלי עבודה

להזמין את השכן מסוף הרחוב: שיטת כרטיסי הביקור הממוחזרים

בבנימינה וגבעת עדה יש 15,000 תושבים - ורובם המכריע איננו זמין דיגיטלית:
* חלקם מבוגרים ואינם משתמשים בכלל בדואר אלקטרוני (דואל) או בפייסבוק.
* חלקם משתמשים בדואל רק לענייני העבודה.
* חלקם משתמשים בפייסבוק ובדואל, אבל שכחו את הסיסמה בדיוק או שהמחשב התקלקל להם השבוע.
* חלקם שפותחים את המייל אחת לשבועיים.

נוהל הזמנת עבודות (מעודכן לבחירות 2013)

פנימי: נוהל פנימי של הסיעה. חיצוני: הנחיית החוק והתקנות.

פנימי: יש לקבל החלטה דמוקרטית על כל הוצאה מעל 200 ש"ח. הוצאות שלא יעברו תהליך החלטה דמוקרטית מראש, לא ישולמו. חריג לנוהל זה רק במידה ואושר ע"י רוב מיוחד (75% מהמשתתפים בהצבעה).

חיצוני: תשלום במזומן רק עד הוצאה שסכומה הכולל 500 ש"ח בשגרה ו-1,000 ש"ח ביום הבחירות.

חיצוני: כל תשלום יבוצע בהעברה בנקאית או בשיק, ישירות מחשבון הבנק של הסיעה.

Subscribe to נהלי עבודה