קיימות

סיכום פגישת השראה מיוזמות ברמת הנדיב, 26/1/2015

החווה החקלאית בזכרון, מנהלת - דנה.
הרצון הוא לטפל בנושא של פתיחת ה"עציץ" האקולוגי של רמת הנדיב. לתמוך בראשי המועצות שחשוב להם לקדם את פתיחת הפרוזדור. יכולים להיות חברתיים אבל צריכים להיות קיימותיים. "סביבה בונה קהילה". רוצים לתת דגש חברתי של חיבור בין קהילות. מתמקדים באיזור הזה שלנו בקעת הנדיב וליצור חיבורים בין קהילות. רוצים פנים חדשות. מיזמים שמבוססים על עקרונות קיימות.

יכול להיות שותפים נוספים, יכול להיות עסק חברתי ויכול להיות יוזמה שמגלגלת את עצמה ללא הכנסות.

קומיוניטי, של איריס חסיד, נולדה בסוף 98 כדי להוביל שינוי. בשיטת התמנון - חיבורים ושותפויות.

התכנית הסביבתית של ירוק לכולנו

1. השיטה הירוקה. אי אלימות, דמוקרטיה שטוחה, צדק חברתי, התחשבות בסביבה (סביבתנות).

Subscribe to קיימות