נחל תמסח

אורי מורן - הצגת מחקר על נחל תנינים, 4/7/2017

אורי מורן.

נחל תנינים מאין ולאן. סיכום ביניים של התוכנית לשיקום אקו-הדרולוגי. מפגש תושבי מרחב השותפות לקיימות אזורית - רמת הנדיב.
אורי מורן - "מורן ייעוץ ופיתוח".
השותפות לקיימות אזורית
רשות הטבע והגנים
רשות ניקוז כרמל
רמת הנדב
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שימור קרקע וניקוז

אין מה לשקם בנחל אבל יש מה להביא מים אל הנחל. ולהפוך אותו למוקד משיכה לתושבים.

סיכום אסיפת פעילי 'חיים בנחל תנינים - איך עושים את זה ביחד?' 24/3/2015

אורית הציגה את קבוצת סיירת הנחל:
מודעות למצא את האנשים הפוטנציאליים
אירוע סיירת נחל
להפיץ דרך חנויות אופניים באיזור
לעדכן את החקלאים באיזור - דרך הועד החקלאי. בזכרון, וגם יחיעם של הפרות.
רט"ג - אגף מים ונחלים. זה הגוף לדווח אליו. יובל סגל. וגם שהם ידעו שיש "פקח אזרחי" בשטח. אם הם צריכים לדעת מה קורה בשטח.
למצא צוות שגר באיזור ויכול לענות לפניות. אם תושב מסויים מדווח.
איסוף נתונים. טופס דיווח לכל המקרים של המפגעים שיהיו. וכך נוכל להפעיל יותר לחץ מול הרשויות.
לעשות אפליקציה לדיוח, אולי אפליקציה קיימת כמו טיולי או WAZE לדיוח מבוסס GPS

Subscribe to נחל תמסח