סיור בשטח

סיכום אסיפת גבעת הפועל - 17/12/2013

רשימת משתתפים:
נמרוד
תום
יניב
ליז

נושאים לדיון:
הכנות ליום ניקיון - ליז
עמוס - מיסעות
עמוס- מחסן כלים.
מרסקת גזם.
ביוביות / משאיות ברחוב השיש. באזהת הצפוני, ליד אורט, אין תשתית ביוב. שואבים משם ונוסעות דרך רחוב השיש ומזינות את זה לקו ביוב כלשהו.

ברוך - תודה על המסיבה המגניבה.

מעוז - פינת המיחזור. גינון סביבתי. עציצים, ערוגות, מטפס. זה פשוט מכוער. פשוט להסתיר את זה מהרחוב.

תום - אולי הקומונה יכולה לתת קצת ידיים עובדות.

סיור ביער אלות עדה והיכרות עם המאבק לשימור היער ומניעת הפשרתו לבנייה

רובנו לא כל כך מודעים לזה, אבל חלק משמעותי מהיער שבין גבעת עדה לכפר גליקסון איננו שמורת טבע אלא שטח הפקר, שנמצא בין מאמצים לשימור ומאמצים להפשרה לבנייה.

נקיים סיור ביער יחד עם תושבי השכונה, ויחד עם שי, שלמד את נושא התכנון והבנייה באיזור ויוכל לספר כיצד אנחנו, התושבים, נוכל לעזור לשמור על היער.

*** ההשתתפות חופשית, נדרש לאשר השתתפות באסמס 058-7799233 או במייל yaroklekulanu@gmail.com ***

*** במפגש יועבר כובע קסמים להשתתפות בכיסוי ההוצאות ***

לפרטים: ברוך 058-7799233

Subscribe to סיור בשטח