תוכנית סביבתית

התכנית הסביבתית של ירוק לכולנו

1. השיטה הירוקה. אי אלימות, דמוקרטיה שטוחה, צדק חברתי, התחשבות בסביבה (סביבתנות).

Subscribe to תוכנית סביבתית