דרכים חד סטריות

תוכנית אב לנושא שבילי אופניים וכבישים חד סטריים - דעה אישית של ברוך אורן

המועצה הציגה הצעה להערות הציבור (קישור) בנושא תוכנית אב לנושא שבילי אופניים וכבישים חד סטריים. מעיון זריז במצגת הנהדרת, עולות אצלי ההערות הבאות.

Subscribe to דרכים חד סטריות