מנהיגות השתתפותית

להזמין אנשים לאסיפת רחוב (טיוטא בתהליך)

מה למדנו לאחר 5 חודשי פעילות בירוק לכולנו * מה עובד, מה פחות

"~המנהיגה האמיתית היא המטרה.
~ולהפוך את זה לשאלה, כדי לפתוח את ההשתתפות." (Maria Scordialos, AoPL Athenes, 3/2/2014)

מטרות ההזמנה
* לספר על היוזמה
* להזמין לשותפות
* לשמר את השותפים הקיימים
* לאפשר לאנשי החוץ לתקשר עם היוזמה
* ליצור סדר יום ביישוב

דברים שניסינו

"רחרח את הצורך.
"צורך > מטרה > תוצאה" (מריה קטנה)

אומנות המנהיגות ההשתתפותית

ברוך אורן, מייסד יוזמת "ירוק לכולנו" השתתף השבוע בסדנה בינלאומית בת 4 ימים בנושא מנהיגות השתתפותית, באתונה, בירת יוון. בסדנה השתתפו פעילים חברתיים, פעילים פוליטיים, מנהלים ויועצים ארגוניים שכולם באלו ללמוד ביחד איך ליצור תהליכים של שיתוף ושותפות עם הציבור. את הסדנה הנחו 7 מומחים בנושא ארכיטקטורת תהליכי שיתוף ציבור, מהם פסיכולוגים ארגוניים וקליניים ומנחי קבוצות.

אומנות המנהיגות ההשתתפותית

בסוף השבוע האחרון ברוך אורן (באמצע התמונה, עם חולצת "ירוק לכולנו") השתתף בסדנה בינלאומית תחת הכותרת "אומנות המנהיגות ההשתתפותית", באתונה, יוון. בסדנה השתתפו פעילים חברתיים, פעילים פוליטיים ויועצים ארגוניים שכולם באלו ללמוד ביחד איך ליצור תהליכים של שיתוף ושותפות עם הציבור. ניתן ללמוד עוד על הסדנא כאן: http://shakufbaohel.org.il/index.php?title=AoPL

Subscribe to מנהיגות השתתפותית