יום בחירות

יום בחירות

זהו. הגענו לקו הגמר.

הקמפיין עד עכשיו הצליח לעמוד בכל היעדים שלו. מצויין. הצלחנו ליצור קשר אישי עם מאות מתושבי בנימינה וגבעת עדה, הצלחנו ליצור חשיפה בעיתונות ובשילוט הרחוב. אפילו הצלחנו לגרום למתחרים לחוסר שקט. עכשיו צריך להתמקד בהכנות ליום הבחירות עצמו.

במקביל למאמץ יום הבחירות, אותו מרכזת ארין, פועלים גם צוות אינטרנט בראשות ענת, צוות דלת לדלת בראשות שי, צוות שילוט בראשות טל, וצוות התיאום הטלפוני בראשות ברוך.

התוכנית ליום הבחירות מורכבת מ-3 צוותים: צוות קלפיות, צוות נוסע וצוות מטהבשטח.

Subscribe to יום בחירות