מסקנות והצעות שיפור

אסיפת רחוב לסיכום מסע הבחירות (לא ערוך)

ענת
ורד
שי
ברוך
נחי

אם היינו נכנסים 4חודשים לפני אז היינו בפנים.
אף אחד לא ידע מי אחנו
לא לקחו אותנו ברצינות
פינקי, ששפך כסף, גם מי שלא ידע מי פינקי לפני הקמפיין, ידע מי הוא.
היתרון היחסי שלנו, הדלת לדלת, התפוגג כי לא היה זמן.

ברוך, הנ לנו מחסור באנרגיה. כסף.
רם פיין, עבד מדלת לדלת חצי שנה.
אף אחד לא ידע לקחת את זה ברצינות. גואש, זה לא נראה טוב. לא רציני.
רם פיין עשה גם דלת לדלת חצי שנה מראש.

שי: לא היה מספיק שימוש בתפוצות נאטו במיילים ובאינטרנט. חוגי בית ושלטים. זה היה מאוד אגרסיבי והמון כסף.

Subscribe to מסקנות והצעות שיפור