רשימת מטלות

פגישת ייעוץ עם גיא ומעיין

* השאלה המרכזית שמנחה את ההתפתחות של ירוק לכולנו: איך להגביר את התמיכה הציבורית לכך שברוך הוא המועמד הראוי ביותר לתפקיד ראש המועצה, מבלי "לשרוף את כל השטח". והתשובה המנחה: צריך לשרוף את השטח!

* להכין את מסמך "עשרת הדיברות למועצה בראשותי". למשל:
המועצה תקמפסט את האיזור
נקודות בארנונה על בנייה ירוקה
קידום מטבע מקומי בארנונה
סיבסוד שימוש בכלים רבפעמיים
יום חמישי כל היום אני מקבל קהל מהבוקר עד הערב. פותר בעיות. תבוא למשרד ונראה מה עושים.
להבחין בין אני מאמין ואני מתחייב:
5 אני מאמין ו5 אני מבטיחץ למשל הדלת הפתותה אני מבטיח. מ8 עד 2000

Subscribe to רשימת מטלות