עצות לעריכה

Text Formats

Filtered HTML

 • Freelinking

  Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]].
  Below is a list of available types of freelinks you may use, organized as Plugin Name: [indicator].
  • Wiktionary [/w(iktionary|t)/] — Link to a wiktionary page.
  • Wikiquote [/w(ikiquote|q)/] — Link to a wikiquote page.
  • Wikipedia [/w(iki|ikipedia|p)?$/] — Link to a wikipedia page.
  • Wikinews [/w(ikinews|\n)/] — Link to a wikinews page.
  • Wikisource [/^w(ikisource|s)/] — Link to a wikisource page.
  • Nid [/(n(id|ode)?)$/A] — Link to a local node by nid
  • Wikibooks [/w(ikibooks|b)/] — Link to a wikibooks page.
  • One inch frame [/oif/] — Link to a wiki page at oif.eafarris.com
  • Nodetitle [/nt|nodetitle|title/] — Link to a local node by title
  • File [/^file$/i]
  • User [/(u|user|username|uid|userid)$/] — Link to a user profile by name or uid.
  • Showtext [/showtext/] — showtext.
  • Drupalorgnid [/d(rupal)?o(rg)?/] — Link to a drupal.org node.
  • Drupalproject [/d(rupal)?project/] — Link to a project on drupal.org by name.
  • Google [/google/] — Search google for the specified terms.
  • Search [/search/] — Run a local search for the specified terms.
  • Path [/path|alias/i] — Link to a page by internal URL.
 • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
 • תגיות HTML מותרות: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><span><h2>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  תיאור התגיתאתה מקישאתה מקבל
  Anchors are used to make links to other pages.<a href="http://yaroklekulanu.org.il">ירוק לכולנו - מחזירים את בנימינה-גבעת עדה לתושבים!</a>ירוק לכולנו - מחזירים את בנימינה-גבעת עדה לתושבים!
  מודגש<em>מודגש</em>מודגש
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  מצוטט<cite>מצוטט</cite>מצוטט
  ציטוט<blockquote>ציטוט</blockquote>
  ציטוט
  טקסט מקודד המשמש כדי להציג קוד תכנות מקור<code>מקודד</code>מקודד
  רשימה לא ממויינת - השתמש ב-<li> בתחילת כל פריט רשימה<ul> <li>פריט ראשון</li> <li>פריט שני</li> </ul>
  • פריט ראשון
  • פריט שני
  רשימה ממוספרת - משתמשים ב- <li> כדי להתחיל כל פריט ברשימה.<ol> <li>פריט ראשון</li> <li>פריט שני</li> </ol>
  1. פריט ראשון
  2. פריט שני
  אין עזרה עבור תווית li.
  רשימות הגדרה דומות לרשימות HTML אחרות. <dl> מתחיל את רשימת ההגדרה, <dt> מתחיל את מונח ההגדרה ו-<dd> מתחיל את תיאור ההגדרה.<dl> <dt>נושא ראשון</dt> <dd>הגדרה ראשונה</dd> <dt>מושג שני</dt> <dd>הגדרה שנייה</dd> </dl>
  נושא ראשון
  הגדרה ראשונה
  מושג שני
  הגדרה שנייה
  אין עזרה עבור תווית dt.
  אין עזרה עבור תווית dd.
  אין עזרה עבור תווית span.
  Heading<h2>כותרת משנה</h2>

  כותרת משנה

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  תאור התואתה מקישאתה מקבל
  אמפרסנד&amp;&
  גדול מ&gt;>
  פחות מ-&lt;<
  גרש&quot;"
 • <time /> is replaced with the current time.
 • שורות ופיסקאות מזוהות אוטומטית. תגיות <br /> שבירת שורה, <p> פיסקה </p> וסגור פיסקה מוכנסות אוטומטית. אם פיסקאות אינן מזוהות, פשוט הכנס מספר שורות רווח.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
 • שורות ופיסקאות מזוהות אוטומטית. תגיות <br /> שבירת שורה, <p> פיסקה </p> וסגור פיסקה מוכנסות אוטומטית. אם פיסקאות אינן מזוהות, פשוט הכנס מספר שורות רווח.