האם ניתן להעתיק עצי אורן ותיקים / עתיקים?

לשוניות ראשיות

בימים 15-16/10/2017, כרתה המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה 50 עצי אורן עתיקים ו-2 עצי קזוארינה עתיקים. זאת בבואה להקים בית ספר חדש על מגרש ובו חורשת אורנים ותיקה.
התושבים טענו שהכריתה בוצעה באופן לא שקוף ובניגוד לערך שרואים התושבים בחורשה ובעצים.
תגובת המועצה המקומית הייתה: "חשוב לציין מספר עובדות: החלטת מליאה על הקמת ב"ס בראשית הועברה ואושרה ברוב קולות. פרסום ברשומות על בנייה חדשה וכן שלט המורה על הקמת ב"ס במקום פורסמו ברבים. כריתת העצים בוצעה כחוק ובהתאם לאישור פקיד יערות מוסמך של קק"ל. ע"פ חוו"ד שקיבלה המועצה מדובר בעצי אורנים ותיקים אשר אינם ברי העתקה ובכוונת המועצה לנטוע עצי נוי וצל חדשים עם סיום בניית בית הספר." (דוברת המועצה)

על כך יש להגיד, הכל נכון פרט לנושא חוות הדעת - שהינה שגויה מקצועית. עצי אורן עתיקים ניתן בהחלט להעתיק.

מצגת אגרונום דני אלמליח, שקופית 14, 19, מראה בפירוש תהליך העתקת עצי אורן עתיקים.
http://www.hozeisrael.co.il/download/files/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%A...

נוהל העתקת העצים המפורט של חב' נתיבי ישראל, מגלה נדבכים נוספים בנושא. למרות היות האורן עץ מוגן, פקיד היערות במשרד החקלאות נותן באופן גורף אישורי כריתה לאורנים הנמצאים על שטחים המיועדים לפיתוח (שם, עמ' 27). נטען שהסיבה היא הקושי הטכני הגדול הקיים בהעתקת אורנים ביחס לעצים אחרים (שם, עמ' 40-43; עמ' 84), אך לפי הערכת סיכויי ההעתקה של אותו פקיד היערות, ניתן לראות שאין מדובר בהבדל משמעותי מעצים אחרים שמחוייבים בהעתקה כגון אלונים
לשם השוואה סיכוי העתקת אורנים - 2.71-6.20; סיכוי העתקת אלונים 6.5-7.4 (שם, עמ' 96)
נוהל העתקת עצים - חב' נתיבי ישראל
https://www.iroads.co.il/sites/default/files/mdryk_vhnkhyvt_lhtqt_tsym.pdf

עוד פרטים בנושא אפשר ללמוד במסמכים הבאים:
1. נוהל הגשת בקשת רישיון לעקירת/העתקת עצים - משרד החקלאות
http://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichn...

2. על הערכת שויי עצים http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%9...

3. על העתקת עצים - http://shaham.moag.gov.il/ProfessionalInformation/documents/haataka_shel...

הוסף תגובה חדשה

Filtered HTML

  • Project issue numbers (ex. [#12345]) turn into links automatically.
  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Link to a local node by title
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • תגיות HTML מותרות: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><span><h2>
  • <time /> is replaced with the current time.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
CAPTCHA
השאלה הזו נועדה לבדוק האם את:ה אנושי:ת, וכדי לחסום תוכנות למילוי ספאם אוטומטי
Fill in the blank.