יפה נוף, גבעת עדה

דיעה (אולי קצת שונה) על כל ענייני שחם (והריחות)

נו טוב... התפניתי מעט לעניינים שמעסיקים את חלקכם, ורציתי לנסות לעשות סדר , ובהזדמנות זו גם להביע דיעה (אולי קצת שונה) על כל עענייני שחם (והריחות).
אז קודם כל, וכדי לעשות סוג של צדק (וגם סדר), אני סבור שיש ללכת כרונולוגית:
1. בראשית (יחסית...) קמה המושבה גבעת-עדה.
2. עם הזמן (שנות ה-50' והעליות) היא גדלה והתרחבה. בעיקר מזרחה. הרציונל היה "קליטת עליה", "חיזוק ההתיישבות" וכן, גם ציונות (אז עדיין בלי מרכאות).

סיכום אסיפת התושבים הראשונה בגינת הלבנה, 21/10/2013

השתתפו: דפנה שחורי, ברוך אורן, אסתר.

דפנה: בשכונת הליבנה יש רשימת תפוצה מייל. כדאי לבנות לשאר השכונות גם מנגנון תקשורת כזה. הוא יעיל.
תמר למשל עובדת עם מיילים. יש לה את היוזמות. היא כתבה מכתב תודה לרוקח.

דפנה שחורי:מה שחשוב לי:
1. לחנך שכנים לשכנות מתחשבת. זה הייסוד לאיכות החיים. לשמור על רשות הרבים. וזה עניין של חינוך ודוגמא אישית.
2. בשכונה הזו יש בעיית כלבים ונביחות וגם חלקם משוחררים ונושכים. צריך להכניס לכאן ניידת ללכידת כלבים ואז הכלבים יישארו בבתים.

אסתר: הכלב במרחב הציבורי הוא באחריות המועצה, היא מחוייבת לשמור על בטיחות ובטחון התושבים.

עמודים

Subscribe to יפה נוף, גבעת עדה