אסיפה בנושא ביטול השאטל - Participants

שם
ברוך אורן
אילן הורן
ארז מזה
בן ציון סליוז
ענת שמעוני